Skrönor och udda platser

sigillfisk_400x400_2

Slaget om enånger 1721

1721 stod slaget om Enånger vid Enångers Prästgård.

Klätteberget

Klätteberget på södra sidan av Svedjetjärnen i Enånger var en plats där troll och kättare haft sitt tillhåll. Därav fick berget sitt namn- Klätteberget.

Östra Myra karta

myra

I östra kanten av vägen som leder till Myra omkring 250 meter från Enångers kyrka, ligger en stor så kallad kämpasten.

Känna

Kännaåsen

På Kännaåsen finns en ”jättegryta” – 4,5 decimeter i diameter och 3 decimeter djup.

Tosätter

tosätter

En brud blev en gång bergtagen (fast i berget) vid en stor backe i Tosätter.

Hedningahällan

Hedningahällan

Under den yngre stenåldern, 2 500 f.Kr. var det här stora blocket en klippö i havet. Nu ligger den mitt i skogen. Landet i det här området höjer sig med nästan sjuttio centimeter varje århundrade.