Hedningahällan

Under den yngre stenåldern, 2 500 f.Kr. var det här stora blocket en klippö i havet.
Nu ligger den mitt i skogen. Landet i det här området höjer sig med nästan sjuttio centimeter varje århundrade. Därför har marken här grundats upp. Människor från olika platser runt Östersjön träffades på klippan i havet.
Det vet vi därför att arkeologerna har hittat keramik och andra fynd från det nuvarande Finland och andra platser här. Hedningahällan är den äldsta kultplatsen i rutten Cult Identity! Människorna som kom hit utförde ritualer och offrade vackra stenyxor, keramikkärl och andra speciella föremål till gudarna genom att krossa dem. Ritualerna ingick troligen i någon typ av festlighet där man åt och drack. En gång i tiden var den här klippan i Östersjön med andra ord en spännande mötesplats.