Hälsingekustens pärla beläget 23 km söder om Hudiksvall.

Om enånger

Enånger ligger längs E4, cirka 23 km söder om Hudiksvall. Historiskt var Enånger en viktig import- och exporthamn för bland annat salt, i och med att byarna och socknarna i Hälsinglands inland hade närmaste vägen till Enånger. Enånger är också ett gammalt fiskeläge, som numera är båtklubb med restaurang och båtbyggarmuseum. I Enånger finns även en av världens sydligaste salterier för surströmming (Borkbo).

Detta hade Carl von Linné att säga om Enånger och dess folk den 15 maj, 1732:

”Från Norrala reste jag till Enånger, på vägen stod en stark dimma, emedan det till förne då jag var i Norrala hade gruvligen regnat. Om aftonen begynte träffligen blixtra och litet åskan hördes.

Hela dagen observerade jag att detta land var liksom ett mikro-cosmus, ety här äro backar, berg, hallar, kärr, sjöar, skog, lera, sand, moler, klappur etc.

Ängar äro mycket få. Mesta landet består av steniga berg som äro inhabitabiles, och alltså allenast i dälderna syns gårdarna vilka hava litet äng, dock ganska föga uppäng, mest kärräng.

Folket fann jag här gemenligen vara större än annorstädes, besynnerligen manfolken. Jag fråga efter om de dia mer än andra, de tillsvarade tu och ofta halvt tredje år. Brännvin är här ej alltid till fångst. Jag tror Adam och Eva varit resar.

Folket är humant, har täcka hus och inuti snygga och rena, bättre byggda än på annat ställe.

Den gamla traditionen att hälsingborna aldrig skola hava frossan är av intet värde, ty uti var socken jag frågat har en hel hop haft henne, dock är hon ej alldeles gemen.”

enånger sockensigill