På gång

Hjälp oss på traven!

Gun-Britt Bergström och Helge Fridlund har samlat in uppgifter om Kännavallen och tecknat ned dem i ett häfte som presenteras i bifogad fil nedan. Har du något mer att berätta om platsen? Kontakta i så fall Kristina Borin på e-post kristina.borin@regiongavleborg.se 

kannavallen.pdf

 

************************************


Lär dig släktforska

Vi erbjuder fyra tillfällen då du lär dig att släktforska.
Uppstart onsdag den 4 mars 2015 kl 19.00
i Enångers skola.
Kursen är gratis. Fika 20 kronor.
Kursledare: Krister Häggmark

Anmälan till Christer Häggmark, 070-254 21 21, eller Cecilia Danielsson, 073-181 24 38.

 

************************************

 

Kom och se gamla journalfilmer 

Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen och Båtsällskapet inbjuder till ett gemensamt arrangemang!
Kom och se gamla journalfilmer om strömmingsfiske vid Enångerskusten, Bålsöjubileét och avslutningsvis några Bergkvistbåtar.

Tid och plats:
Söndag den 22 mars, kl 15.00 på Enångers Bygdegård.

Välkomna!

 

************************************

 

Bildtittarträffar Enångersbilder

Kom och titta på gamla foton från Enånger med omnejd!
Kanske hittar du en skatt bland alla bilder?

Enångers Bygdegård
Onsdagar kl 11.00

Fika
Varmt välkommen!

Behöver du skjuts?
Kontakta någon av oss:
Hans Ekbrink, 076-819 79 36 eller 0650-810 11
Cecilia Danielsson, 073-181 24 38
Birgitta Persson, 070-551 18 09

 

************************************

 

 

 Rapport från Bildtittarträffen den 5 mars 2014, av Hans Ekbrink:

/5-mars-u-wallen-1.jpg 

"Just idag var deltagarantalet rekordartat, från "normalt" ca 20-25 deltagare så
samlades idag närmare 50 personer. Dragplåstret var Ulla
Waléns föredrag samt uppspelningen av den intervju som gjordes redan år
1952 av Borkaprofilen Axel Berg. Med ålderns rätt av inspelningstekniken
så var inte ljudkvalitén den bästa, men likväl rönte Axels
berättarsvada en gedigen uppskattning. Det här med bildträffarna är
en uppskattad och gemytlig träff med fika och allmän social samvaro med
det lokala historiska bildintresset som huvudpunkten. "Nya" bilder av
lokalhistoriskt intresse ramlar kontinuerligt in genom de
medverkandes försorg, tillika medverkar många deltagare till att
tillföra fakta kring våra gamla bildskatter till värde för framtiden. 
Vår grupp tillför mycket för att framtidsbevara bilder och fakta
som annars lätt skulle kunna hamna i "glömskans tyranni".  Vårt intresse
för bildbevarande har resulterat i att lilla Enånger förfogar över en
bilddatabas (åtkomliga på internet) som i dagsläget omfattar imponerande
ca 13 700 bilder, och då tillkommer dessutom Bölan(Lindefallet) med ca 3 000 bilder och
Långvind med  ca 1 300.  Vi ser givetvis fram emot ännu fler intressanta
bilder av lokalhistoriskt intresse - så välkommen till våra träffar,
varje onsdag från kl 11 på Bygdegården.  I lokalen finns
bilddatabasen tillgänglig för alla i form av utskrivna bildkopior, och
tillika via dator. Dessutom hjälper vi till att söka bilder och visa
tekniken via datorn."

 

 

 

*****************************

 

Enånger, kaar!
Se hit!

Hudiksvalls kommun har som vision: Tillväxt fram till 2020 – Sveriges bästa kommun att leva och verka i. 60% av befolkningen bor utanför Hudiksvalls tätort. Här räknas vi in, VI som bor i Enånger.

Samhällsservicen i bygden minskar hela tiden. Vad kan alla Vi i Enånger göra åt detta?

I december 2013 hölls ett stormöte på Bygdegården där deltagarna beslutade att nu är det dags att vi själva påverkar Vår framtid i Vår bygd.

En förslagslåda finns vid kiosken. Här kan Du lägga Dina idéer och förslag om förbättringar på byn. Det kan gälla boende, service, post och affär. Skola, bibliotek, vägar, kultur, aktiviteter, centrums utseende – Vad Du vill! 

 I Enångersgruppen på Facebook kan Du också lämna förslag eller lämna meddelande direkt till mig så förmedlar jag vidare.

Det kommer mera…

Nystartade Enångers Bygderåd genom sekr Kristina Borin i Enångers Hembygdsförening
kickiborin@hotmail.com

 

*****************************

 

 

”UPPROP”

Tekla Nordin-Svenson

 

Vi är en arbetsgrupp i Enångers hembygdsförening som startat ett projekt där vi bl a inventerar och fotograferar tavlor och målningar mm av Enångerskonstnären Tekla Nordin/Svensson.

 Syftet med projektet är att åskådliggöra och framtidsbevara Teklas konstnärsgärning.
Ambitionen är att så småningom ge ut en rikt illustrerad publikation.

 

Har Ni konstnärsalster av Tekla så ber vi att Ni hör av er. Även andra Enångerskonstnärer är av intresse.

 

Kontaktpersoner tillika arbetsgrupp är:

 

Cecilia Danielsson  0650-550803  mobil: 073-1812438   mail: dbteknik@telia.com

Annika Sundqvist  0650-550761  mobil: 073-8187601   mail: annika.sundqvist@hotmail.com

Gunnar Hansson  0650-80028  mobil: 070-2835934   mail: gunnar.hansson@lindefallet.com

Hans Ekbrink 0650-81011  mobil: 076-8197936  mail: hans.ekbrink@telia.com  

 

*****************************