På gång

 


*****************************

”UPPROP”

Enångers hembygdsförening söker konstnärsalster från konstnärer med Enångersanknytning. Alltså tavlor/målningar/teckningar/konstföremål och liknande.

 

En arbetsgrupp i hembygdsföreningen driver ett projekt där vi bl.a. inventerar, fotograferar och framtidsbevarar alster med koppling till Enånger.

 

Vår närmaste förhoppning är att kunna få låna eller beredas möjlighet att fotografera konstverk eller föremål. Detta i syfte att ordna en utställning till våren efter ungefär samma koncept som det uppskattade visningen vi hade den 14 maj 2015 på församlingshemmet, då på temat "Tekla Nordin/Svenson". Nu ser vi fram emot även övriga Enångerskonstnärer - det finns faktiskt ganska många!

Preliminärt datum för kommande visning/utställning är satt till den 5 maj 2016, på församlingshemmet.

 Vi ber alltså att ni hör av er till någon av nedanstående personer om ni tror er ha intressant material.

 

Kontaktpersoner tillika arbetsgrupp är:

 

Cecilia Danielsson  0650-55 08 03,  073-181 24 38   mail: dbteknik@telia.com

Annika Sundqvist  0650-55 07 61, 073-818 76 01   mail: annika.sundqvist@hotmail.com

Gunnar Hansson  0650-800 28, 070-283 59 34   mail: gunnar.hansson@lindefallet.com

Hans Ekbrink 0650-810 11, 076-819 79 36  mail: hans.ekbrink@telia.com  

 

************************************

 

Bildtittarträffar Enångersbilder

Kom och titta på gamla foton från Enånger med omnejd!
Kanske hittar du en skatt bland alla bilder?

Enångers Bygdegård
Onsdagar kl 11.00

Fika
Varmt välkommen!

Behöver du skjuts?
Kontakta någon av oss:
Hans Ekbrink, 076-819 79 36 eller 0650-810 11
Cecilia Danielsson, 073-181 24 38
Birgitta Persson, 070-551 18 09

 

************************************

 

 Enångers Hembygdsmuseum

 Öppet efter överenskommelse. Ring Birgitta Persson 070-551 18 09, Stig Sundin 070-679 48 06 eller Kristina Borin 073-051 54 99. Försäljning av Enångerströjor, tygpåsar med sockensigillet, samt böckerna ”Enångers Socken” av Eliot Burman och ”Enångersmålet”.

 

************************************ 

 

Hjälp oss på traven!

Gun-Britt Bergström och Helge Fridlund har samlat in uppgifter om Kännavallen och tecknat ned dem i ett häfte som presenteras i bifogad fil nedan. Har du något mer att berätta om platsen? Kontakta i så fall Kristina Borin på e-post kristina.borin@regiongavleborg.se 

 

kannavallen.pdf

 

************************************

  

 

 Rapport från Bildtittarträffen den 5 mars 2014, av Hans Ekbrink:

/5-mars-u-wallen-1.jpg 

"Just idag var deltagarantalet rekordartat, från "normalt" ca 20-25 deltagare så
samlades idag närmare 50 personer. Dragplåstret var Ulla
Waléns föredrag samt uppspelningen av den intervju som gjordes redan år
1952 av Borkaprofilen Axel Berg. Med ålderns rätt av inspelningstekniken
så var inte ljudkvalitén den bästa, men likväl rönte Axels
berättarsvada en gedigen uppskattning. Det här med bildträffarna är
en uppskattad och gemytlig träff med fika och allmän social samvaro med
det lokala historiska bildintresset som huvudpunkten. "Nya" bilder av
lokalhistoriskt intresse ramlar kontinuerligt in genom de
medverkandes försorg, tillika medverkar många deltagare till att
tillföra fakta kring våra gamla bildskatter till värde för framtiden. 
Vår grupp tillför mycket för att framtidsbevara bilder och fakta
som annars lätt skulle kunna hamna i "glömskans tyranni".  Vårt intresse
för bildbevarande har resulterat i att lilla Enånger förfogar över en
bilddatabas (åtkomliga på internet) som i dagsläget omfattar imponerande
ca 13 700 bilder, och då tillkommer dessutom Bölan(Lindefallet) med ca 3 000 bilder och
Långvind med  ca 1 300.  Vi ser givetvis fram emot ännu fler intressanta
bilder av lokalhistoriskt intresse - så välkommen till våra träffar,
varje onsdag från kl 11 på Bygdegården.  I lokalen finns
bilddatabasen tillgänglig för alla i form av utskrivna bildkopior, och
tillika via dator. Dessutom hjälper vi till att söka bilder och visa
tekniken via datorn."

 

 

 

*****************************

 

Enånger, kaar!
Se hit!

Hudiksvalls kommun har som vision: Tillväxt fram till 2020 – Sveriges bästa kommun att leva och verka i. 60% av befolkningen bor utanför Hudiksvalls tätort. Här räknas vi in, VI som bor i Enånger.

Samhällsservicen i bygden minskar hela tiden. Vad kan alla Vi i Enånger göra åt detta?

I december 2013 hölls ett stormöte på Bygdegården där deltagarna beslutade att nu är det dags att vi själva påverkar Vår framtid i Vår bygd.

En förslagslåda finns vid kiosken. Här kan Du lägga Dina idéer och förslag om förbättringar på byn. Det kan gälla boende, service, post och affär. Skola, bibliotek, vägar, kultur, aktiviteter, centrums utseende – Vad Du vill! 

 I Enångersgruppen på Facebook kan Du också lämna förslag eller lämna meddelande direkt till mig så förmedlar jag vidare.

Det kommer mera…

Nystartade Enångers Bygderåd genom sekr Kristina Borin i Enångers Hembygdsförening
kickiborin@hotmail.com

 

 

 

*****************************