Andra museer och kulturmiljöer

Andra museer och kulturmiljöer

Här finns tips för dig som gillar historiens vingslag och annan kuriosa.

Långvinds bruk

Långvind och Långvinds Bruk är ett litet idylliskt samhälle i Enångers församling.

Fiskemuseum Borka brygga

Här hittar du ett fiskemuseum inrymt i en gammal sjöbod från 1800-talets, mysig restaurang, camping och båtplatser.

BODA BRUK

Boda bruk är en skogsegendom och tidigare järnbruk i Enångers sockenGävleborgs län.

Lindefallet

Lind, Alm och Lönn har här sin enda gemensamma växtplats i Hälsingland.