Andra museer och kulturmiljöer

Här finns tips för dig som gillar historiens vingslag och annan kuriosa.

Långvinds bruk

Långvind och Långvinds Bruk är ett litet idylliskt samhälle i Enångers församling.

Fiskemuseum Borka brygga

Här hittar du ett fiskemuseum inrymt i en gammal sjöbod från 1800-talets, mysig restaurang, camping och båtplatser.

BODA BRUK

Boda bruk är en skogsegendom och tidigare järnbruk i Enångers sockenGävleborgs län.

Lindefallet

Lind, Alm och Lönn har här sin enda gemensamma växtplats i Hälsingland.