Hembygdsmuseet och sockenbilder

Hembygdsmuseet

Enångers Missionsförsamling byggde 1881 detta hus till Bönehus och samlingslokal.

Sockenbilder

Sockenbilders är alternativet för de hembygdsföreningar som vill rädda sina gamla bilder och publicera dem på internet och låta allmänheten utan avgift eller licens ta del av bilderna.