Kyrkor i Enånger

I Enånger finns tre kyrkobyggnader, Enångers gamla kyrka, Enångers kyrka och kapellet som ligger vid Långvinds bruk.

Enångers gamla kyrka

Enångers gamla kyrka är belägen mitt i samhället på en plats nära ån pch den gamla vägen. Där fanns förmodligen en träkyrka redan på 1100-talet och en mindre stenkyrka på 1200-talet. Sin nuvarande storlek fick kyrkan på 1400-talet. Målningarna i taket är mycket väl bevarade och det finns skulpturer från 1500-talet, skapade av Haaken Gulleson som bodde i den närliggande byn Fläcka. En sägen berättar att två systrar råkade i sjönöd på havet utanför Enånger och att de gav ett löfte om att visa tacksamhet mot den kyrka där de kom iland. De blev räddade och de höll sitt löfte. De fick en central begravningsplats i koret i den äldsta stenkyrkan och på deras gravsten står namnen Katarina och Magdalena och årtalet 1379 på romerskt vis. Enligt ett gammalt pergamentbrev skulle kyrkan vara invigd åt jungfru Maria, samt åt apostlarna Bartolomeus och Andreas.

Kyrkan är öppen för gudstjänst mellan midsommar och sista augusti. Under den perioden är det också möjligt att ha dop, vigsel och begravning i kyrkan. Kyrkan är låst, men nyckeln kan hämtas på den närliggande prästgårdens veranda, dagtid.

20160802_165808

 

Enångers kyrka

Enångers kyrka byggdes på grund av ökad befolkningsmängd i dåvarande Enångers församling. Kyrkan stod klar 1852 och den första gudstjänsten firades på juldagen samma år. 1877 installerades två vedkaminer inne i kyrkan. Den 27 april 1879 brann kyrkan på grund av överhettning där ett rökrör gick igenom taket. Många av inventarierna gick att rädda, eftersom elden började på utsidan av taket. Murarna stod kvar efter branden och återuppbyggnaden var klar 1881. Tornet fick en annan utformning och blev högre än före branden.

Kyrkan används till vigsel och begravning året runt, dop under sommaren eller i samband med gudstjänst, den används även vid lucia, skolavslutning och konserter under året. Gudstjänster firas vid vissa helger under kyrkoåret, främst vid de stora högtiderna, jul, påsk, pingst och allhelgona.

Enångers kyrka med kyrkogård        ….och från Svedjaparken

20150807_114033                 20141129_090236-1

 

Långvinds kapell

Långvinds kapell byggdes i början av 1800-talet, exakt när är oklart. Sannolikt stod kapellet klart 1803, för från detta år finns dokument, som styrker den lilla kyrkans existens. Långvinds kapell ligger i det lilla samhället Långvindsbruk, cirka en mil sydöst om Enånger, Hälsingland. En ideell förening, Långvinds kapellförening, äger kapellet och ansvarar för driften.

Sommartid är Långvinds kapell öppet för alla från midsommar till lyshelgen – sista söndagen i augusti – med helgsmålsbön på lördagar. Kapellet brukar öppna lördagen före midsommar och sedan vara öppen dagtid till sista söndagen i augusti. Men kapellet används under hela året. På vintern tar det två dagar att värma upp kyrkan till julottan på annandag jul. Under påsk firar man till och från midnattsmässa på påskafton. Alla helgons dag håller kapellet öppet för enskild andakt, med musik och tända ljus i ett stort kopparkärl framför altaret. Brukskapellet är också populärt som vigsel- och dopkyrka. Det förekommer även begravningar i kapellet.

Långvinds kapell vid julotta annandag jul

dsc01315                 dsc01307