Tosätter

En brud blev en gång bergtagen (fast i berget) vid en stor backe i Tosätter.
Backen kallades sedan Brudbacken. Folk har ofta sett ljus lysa där och det påstås att en och annan gång själva brudkronan setts blänka där.