Myra

I östra kanten av vägen som leder till Myra omkring 250 meter från Enångers kyrka, ligger en stor så kallad kämpasten. Den hat teckning som en hand gripit om den. Det beror på att en jätte uppifrån Ängaåsen kastat den mot Enångers kyrka. Han missade målet och stenen blev liggande i den stora jättebacken med ett märke efter en jättehand.