Kännaåsen

På Kännaåsen finns en ”jättegryta” – 4,5 decimeter i diameter och 3 decimeter djup. Grytan användessom dopskål av de första kristna på orten.