Tappers graven

  Jon Jonsson Tapper, född 1792, fick ett tragiskt slut på sin av vedermödor fyllda levnad. Hans far var sågverksarbetare vid Larsbosågen och hade svårt med försörjningen av sina nio barn. Därför begav sig sonen Jonas bort från de stora skogarna i Larsbo för att söka sitt levebröd på annat håll. Omsider kom han till […]

Tappers graven Läs mer »