Årets Enångrare 2015 fick pris

Enångers Hembygdsförening anordnade traditionsenligt Musikkväll med sotare och kolbullar vid Vildmarksbyn, Ångersjön måndag 15 augusti. Ett mycket välbesökt arrangemang där 150 personer lät sig förplägas och fick lyssna på trevlig musik från bandet ”Fem över tolv”.

Vid tillfället delades priset som Årets Enångrare 2015 ut till Ingemar och Marie Sandehult. Detta för deras stora engagemang i Enånger där de startat Bed & Breakfast, köpt fastigheten ”Enångers rökeri” och byggt om där till lägenheter som de hyr ut. De har också blåst liv i Bygdegårdsföreningen där arrangemangen nu ökar igen. De har en aldrig sinande ström av idéer för utveckling.

Så här löd motiveringen:

”Med intresse, kunskap och aktivt arbete har ni tillskapat hyreslägenheter i Enånger. Enångers Bed & Breakfast som välkomnar turister och ger service, logi och en fin presentation av vår bygd. Bygdegården har åter blivit en samlingspunkt både för föreningar och enskilda. För dessa insatser tilldelas Ingemar och Marie Sandehult Enångers Hembygdsförenings utmärkelse Årets Enångrare 2015.”

Text: Kristina Borin