Tappers graven

Boda
Vi står i sluttningen, på en skogsväg vid Tollockbergets sydvästra sluttning. Mittemot oss kammar tunga oktobermoln topparna på Storåsen. Ett kors som sattes upp förra året, intill skogsbilvägen, påminner om händelsen som tar avstamp i 1800-talet.
Jonas Jonsson Tapper fick åtminstone åtta barn. Hans barnbarns barnbarn är med oss och tittar på korset tillsammans med Hembygdsföreningens ordförande i Enånger. Gun Lindh heter hon och tillsammans med Stig Sundin försöker vi få historien att gå ihop.
- Det låter rimligt, men jag vidhåller att han dog hemma, säger Gun Lindh.

Månaden innan Ankarström sköt kung Gustav III med ett skott i ryggen, under en maskerad på Operan i Stockholm, föddes Jonas Jonsson I Enångers Församling, som ett av nio barn.
Hans far var sågverksarbetare vid Larsbosågen och Jonas följde honom i spåren på sågverket, gifte sig, blev därefter kolare vid Långvinds bruk och slog senare in på en bana som gardist till häst vid Svea Livgarde i Stockholm. Där fick han namnet Tapper.
Han blev senare handikappad i Kronans tjänst i Norge under 1813-1814, då Karl XIII förkastade tanken på ett självständigt Norge och drog ut i krig med det svenska manskapet.
På grund av skadan fick Tapper en liten summa pengar som pension.