Om sockenbilder

Sockenbilder är alternativet för de hembygdsföreningar som vill rädda sina gamla bilder och publicera dem på internet och låta allmänheten utan avgift eller licens ta del av bilderna. På så sätt kan allmänheten engageras i den viktiga processen att samla och rätta uppgifter om bilderna. De hembygdsföreningar som är med behöver inte lämna ifrån sig bilderna eller rättigheterna till någon annan på något sätt.

Sockenbilders teknik är utvecklad av hembygdsföreningar för hembygdsföreningar och ägs av de hembygdsföreningar som är med i Sockenbilder ideell förening.

Ett litet urval sockenbilder från enånger

Enångers sockenbilder (Hembygdsbilder) är en del i sockenbildsprojektet som i dagsläget innefattar över 20 hembygdsföreningar i främst Hudiksvall och Nordanstig. Totalt finns över 15000 Enångersbilder utlagda.

Bildträffar

Varje onsdag från ca kl 11anordnas BILDTRÄFFAR på bygdegården i Enånger där vår bildskatt är huvudtemat. (Ej sommarmånaderna samt julupphehåll) Här ges tillfälle att diskutera bilder, identifiera, nyinläggning, och mycket annat. Allt under gemytliga former med tillgång till fika. Alla hälsas välkommen. För mer information kontakta Hans på tel 0768-197936