LÅNGVINDS KAPELL

Långvinds kapell byggdes i början av 1800-talet, exakt när är oklart. Sannolikt stod kapellet klart 1803, för från detta år finns dokument, som styrker den lilla kyrkans existens.

Långvinds kapell ligger i det lilla samhället Långvindsbruk, cirka en mil sydöst om Enånger, Hälsingland.
En ideell förening, Långvinds kapellförening, äger kapellet och ansvarar för driften.
Sommartid är Långvinds kapell öppet för alla från midsommar till lyshelgen – sista söndagen i augusti – med helgsmålsbön på lördagar. Kapellet brukar öppna lördagen före midsommar och sedan vara öppen dagtid till sista söndagen i augusti. Men kapellet används under hela året. På vintern tar det två dagar att värma upp kyrkan till julottan på annandag jul. Under påsk firar man till och från midnattsmässa på påskafton. Alla helgons dag håller kapellet öppet för enskild andakt, med musik och tända ljus i ett stort kopparkärl framför altaret. Brukskapellet är också populärt som vigsel- och dopkyrka. Det förekommer även begravningar i kapellet.

Långvinds kapell vid julotta annandag jul

Långvinds kapell vid julotta annandag jul