Enångers Kyrka

Enångers kyrka byggdes på grund av ökad befolkningsmängd i dåvarande Enångers församling. Kyrkan stod klar 1852 och den första gudstjänsten firades på juldagen samma år. 1877 installerades två vedkaminer inne i kyrkan. Den 27 april 1879 brann kyrkan på grund av överhettning där ett rökrör gick igenom taket. Många av inventarierna gick att rädda, eftersom elden började på utsidan av taket. Murarna stod kvar efter branden och återuppbyggnaden var klar 1881. Tornet fick en annan utformning och blev högre än före branden. Kyrkan används till vigsel och begravning året runt, dop under sommaren eller i samband med gudstjänst, den används även vid lucia, skolavslutning och konserter under året. Gudstjänster firas vid vissa helger under kyrkoåret, främst vid de stora högtiderna, jul, påsk, pingst och allhelgona.