Enångers Hembygsmuseum

Enångers Missionsförsamling byggde 1881 detta hus till Bönehus och samlingslokal.

1991 avled församlingens siste medlem och huset skulle säljas.

Enångers Hembygdsförening som bildades 1972 hade under 20 år letat efter lokal eller byggnad för förvaring och visning av alla föremål och redskap som lämnats till föreningen under åren.

Tack vare frivilliga gåvor av enskilda och företagare i Enånger kunde Enångers Hembygdsförening köpa huset och där inreda ett museum.

Museets inredning visar de verksamheter som präglat bygden;

  • Skogen
  • Jorden
  • Jakt och
  • Fiske