eNÅNGERS gAmlA kYRKA

Enångers gamla kyrka är belägen mitt i samhället på en plats nära ån och den gamla vägen.
Där fanns förmodligen en träkyrka redan på 1100-talet och en mindre stenkyrka på 1200-talet.
Sin nuvarande storlek fick kyrkan på 1400-talet.
Målningarna i taket är mycket väl bevarade och det finns skulpturer från 1500-talet, skapade av Haaken Gulleson som bodde i den närliggande byn Fläcka.

En sägen berättar att två systrar råkade i sjönöd på havet utanför Enånger och att de gav ett löfte om att visa tacksamhet mot den kyrka där de kom iland. De blev räddade och de höll sitt löfte. De fick en central begravningsplats i koret i den äldsta stenkyrkan och på deras gravsten står namnen Katarina och Magdalena och årtalet 1379 på romerskt vis. Enligt ett gammalt pergamentbrev skulle kyrkan vara invigd åt jungfru Maria, samt åt apostlarna Bartolomeus och Andreas. Kyrkan är öppen för gudstjänst mellan midsommar och sista augusti. Under den perioden är det också möjligt att ha dop, vigsel och begravning i kyrkan. Kyrkan är låst, men nyckeln kan hämtas på den närliggande prästgårdens veranda, dagtid.